Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam sarīkojumu deju kursos, aerobikas nodarbībās u.tml. fiziskās kultūras nodarbībās

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par kursu/nodarbību apjomu

3. Laika periods, kuram licence nepieciešama:

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim