Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam restorānos, kafejnīcās, bāros, kazino, mūzikas klubos ar ieejas maksu

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par publiskā izpildījuma vietu:

3. Laika periods, kuram licence nepieciešama:

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim