Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam izstādēs (tirgos, mākslas izstāžu zālēs, galerijās)

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par publiskā izpildījuma vietu un apjomu

3. Laika periods, kuram licence nepieciešama:

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim