Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam, demonstrējot filmas

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par publiskā izpildījuma vietu

3. Informācija par licences apjomu

4. Laika periods, kuram licence nepieciešama

5. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

6. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim