Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam darba vietās (birojos, ražotnēs u.tml.)

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par mūzikas atskaņošanas vietu

3. Informācija par vēlamo autoratlīdzības maksājumu periodiskumu

4. Laika periods, kuram licence nepieciešama

5. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

6. Kontaktpersona

7. Paraksttiesīgā persona

8. Līgumu parakstīsim