Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam atrakciju, ūdensatrakciju, karuseļu un tml. izklaides parkos

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par publiskā izpildījuma apjomu

3. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

4. Kontaktpersona

5. Paraksttiesīgā persona

6. Līgumu parakstīsim