PIETEIKUMS licences saņemšanai filmu demonstrēšanai (publiskam izpildījumam)

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par demonstrēšanas vietu

3. Informācija par licences apjomu

4. Laika periods, kuram licence nepieciešama

5. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

6. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līguma forma