Pieteikums vizuālās mākslas darbu reprodukciju demonstrēšanai pasākumos

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par pasākumu

3. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

4. Kontaktpersona

5. Paraksttiesīgā persona

6. Līgumu parakstīsim

Informācija par vizuālās mākslas darbu/-iem