PIETEIKUMS tiešraides koncerta vai pasākuma publiskošanai tiešsaistē

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par pasākumu/koncertu

3. Informācija par darbiem

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim