Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam sporta vingrošanas un kultūristu sacensībās ar ieejas maksu

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par sacensībām

3. Pasākums vienlaikus būs pieejams tiešsaistē

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim