Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam rēvijās, kabarē, varietē, šovos ar un bez ieejas maksas

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par publiskā izpildījuma vietu

3. Laika periods, kuram licence nepieciešama:

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim