Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam pasākumā, koncertā ar fiksētu ieejas maksu

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par pasākumu/koncertu

3. Pasākums vienlaikus būs pieejams tiešsaistē

4. Informācija par licences apjomu

5. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

6. Kontaktpersona

7. Paraksttiesīgā persona

8. Līgumu parakstīsim