Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam pasākumā, koncertā ar fiksētu ieejas maksu

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Kontaktpersona

3. Paraksttiesīgā persona

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Līgumu parakstīsim

Informācija par PASĀKUMIEM/ KONCERTIEM