Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam pasākumā bez fiksētas ieejas maksas

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par pasākumu

3. Informācija par licences apjomu

4. Pasākums vienlaikus būs pieejams tiešsaistē

5. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

6. Kontaktpersona

7. Paraksttiesīgā persona

8.Līgumu parakstīsim