Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam, demonstrējot filmas vienreizējos pasākumos

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par pasākumu

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim

Informācija par filmām