Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam deju vakaros un diskotēkās ar un bez ieejas maksas

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par publiskā izpildījuma vietu

3. Licences periods

4. Informācija par licences apjomu

5. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

6. Kontaktpersona

7. Paraksttiesīgā persona

8. Līgumu parakstīsim