PIETEIKUMS licences saņemšanai mūzikas publiskam izpildījumam spēļu starplaikos sporta centros

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par publiskā izpildījuma apjomu

Laika periods, kuram licence nepieciešama

3. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

4. Kontaktpersona

5. Paraksttiesīgā persona

6. Līgumu parakstīsim