Pieteikums licences saņemšanai mūzikas, literāro un horeogrāfisko darbu publiskam izpildījumam pašvaldības kultūras/tautas namā, bibliotēkā, muzejā

1.Informācija par iestādi, kura apmaksās rēķinus

2. Informācija par pašvaldības struktūrvienībām - pasākumu rīkotājiem

3. Laika periods, kuram licence nepieciešama:

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6.Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim