Pieteikums vizuālās mākslas darbu publicēšanai laikrakstos, žurnālos, grāmatās u.tml.

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par izdevumu

3. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

4. Kontaktpersona

5. Paraksttiesīgā persona

6. Līgumu parakstīsim

Informācija par vizuālās mākslas darbu/-iem