Pieteikums vizuālās mākslas darbu publicēšanai kalendāros, brošūrās, plakātos u.c. iespieddarbos

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par iespieddarbu

3. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

4. Kontaktpersona

5. Paraksttiesīgā persona

6. Līgumu parakstīsim

Informācija par vizuālās mākslas darbu/-iem