Pieteikums atkārtotai nošu publikācijai

1. Informācija par izdevēju

2. Informācija par izdevumu

3. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

4. Kontaktpersona

5. Paraksttiesīgā persona

6. Līgumu parakstīsim

Informācija par darbu/-iem

Darba publikācijas pieteicējs ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un precizitāti.