Pieteikums literāru darbu publikācijai preses izdevumos

1. Informācija par izdevēju

2. Informācija par izdevumu

3. Informācija par darbu (ja tiek izmantoti vairāki darbi, informāciju par darbiem aizpildīt veidlapas beigās)

5. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

6. Kontaktpersona

7. Paraksttiesīgā persona

8. Līgumu parakstīsim

* Informācija par darbiem (ja tiek izmantoti vairāki darbi)

AKKA/LAA atgādina, ka darba publikācijas pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un precizitāti.