Pieteikums literāru darbu publikācijai cita autora grāmatā

1. Informācija par izdevēju

2. Informācija par izdevumu

3. Informācija par darba fragmentu (ja tiek izmantoti vairāki darbi, informāciju par darbiem aizpildīt veidlapas beigās)

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim

7. Informācija par darbiem