Pieteikums literāru darbu atkārtotai publikācijai

1. Informācija par izdevēju

2. Informācija par grāmatu

3. Informācija par darbu (ja tiek izmantoti vairāki darbi, informāciju par darbiem aizpildīt veidlapas beigās)

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim

* Informācija par darbiem (ja tiek izmantoti vairāki darbi)

Jauna sastādījuma krājumu izveides gadījumā izdevējs apliecina, ka ar darba autoru ir saskaņota darba atlase un iekļaušana konkrētajā krājumā.

 

AKKA/LAA atgādina, ka darba publikācijas pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un precizitāti.