Pieteikums literāro darbu reproducēšanai datu nesējos

1. Informācija par izdevēju

2. Informācija par izdevumu

3. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

4. Kontaktpersona

5. Paraksttiesīgā persona

6. Līgumu parakstīsim

Ziņas par literāriem darbiem