Literārs darbs filmā

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2.Informācija par audiovizuālo darbu

3. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

4. Kontaktpersona

5. Paraksttiesīgā persona

6. Līgumu parakstīsim

Ziņas par literāriem darbiem