Pieteikums vizuālās mākslas publiskošanai e-grāmatā

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

3. Informācija par vietni, kurā tiks ievietota e-grāmata

4. Informācija par grāmatu

6. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

7. Kontaktpersona

8. Paraksttiesīgā persona

9. Līgumu parakstīsim

Informācija par vizuālās mākslas darbu/-iem