PIETEIKUMS iestudējuma publiskošanai, padarot to pieejamu internetā

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par tiešsaistes vietni

3. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

4. Kontaktpersona

5. Paraksttiesīgā persona

6. Līgumu parakstīsim

7. Informācija par iestudējumu