Pieteikums audioieraksta publiskošanai, padarot to pieejamu internetā

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par tiešsaistes vietni

3. Darbi tiks publiskoti

4. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

5. Kontaktpersona

6. Paraksttiesīgā persona

7. Līgumu parakstīsim