Par Kultūras un izglītības fondu

Kultūras un izglītības fonds (KIF) ir finanšu līdzekļu fonds, no kura tiek apmaksātas liela daļa AKKA/LAA komunikācijas aktivitāšu. Fonda līdzekļu izlietojumu uzrauga AKKA/LAA padome.

 

KIF līdzekļus veido:

 

  • 25% atlīdzības, kas iekasēta par tukšajiem datu nesējiem un reproducēšanai izmantojamām iekārtām,
  • neizmaksājamā atlīdzība, ko lielākoties veido par tikai kolektīvi pārvaldāmu darbu izmantojumu iekasētā atlīdzība. Ja tiesību īpašniekam, kura vārds iekļauts darba izmantotāja atskaitē, nav līguma ar AKKA/LAA, to var būt grūti identificēt vai atrast. Kad apritējuši trīs gadi pēc tā finanšu gada beigām, kurā atlīdzība iekasēta, un AKKA/LAA ir veikusi visu iespējamo, lai tiesību īpašnieku noskaidrotu vai atrastu, šī atlīdzība kļūst par neizmaksājamo atlīdzību. Patlaban tiek meklēti sekojošu darbu nenoskaidrotie autori.

 

 

Kultūras un izglītības fonda nolikums