Autortiesību bezgalības balva

Autoru biedrības AKKA/LAA Autortiesību bezgalības balva dibināta 1999.gadā. Pirmo reizi to autoriem pasniedza Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienā 1999.gada 23.aprīlī.

Savu nosaukumu balva ieguvusi autordarbu bezgalīgo izmantošanas iespēju dēļ. Katru gadu to saņem autori, kuru darbi iepriekšējā gadā izmantoti visdaudzveidīgāk: publiskā izpildījumā, TV, radio, publikācijās, mehāniskajā ierakstā, kinofilmās, dramatizējumos, internetā u.c.

 

Autortiesību bezgalības balva mums atgādina, ka radošs darbs dzīvo patstāvīgu dzīvi un nereti atdzimst jaunā vidē un citā formā, jo ar laiku rodas arvien jaunas darbu izmantojuma iespējas.

 

Balvu nepiešķir žūrija; tās laureātus nosaka, balstoties uz statistiku, ko sniedz autoru darbu datorizēta uzskaite.