Autora stipendija

2015.gada 21.maija sēdē biedrības AKKA/LAA padome nodibināja Autora stipendiju un apstiprināja stipendiju konkursa norises nolikumu. Autora stipendiju finansējumu nodrošina AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds (KI fonds).

 

 

Stipendijas ir iecerētas kā atbalsts tiem Latvijas autoriem, kas jau saņem no AKKA/LAA par savām autortiesībām iekasēto atlīdzību un ir gatavi radīt jaunus darbus.

 

Stipendiju piešķir individuālam autoram konkrēta darba īstenošanai. Pieteikšanās tiek izsludināta, vismaz vienu kalendāro mēnesi pirms iesniegšanas termiņa beigām publicējot paziņojumu AKKA/LAA mājaslapā. Stipendiju un konkursu skaitu ik gadu nosaka biedrības AKKA/LAA padome; vienas stipendijas apmērs – 700 EUR.

Izvērstākas ziņas par stipendiātu pieteikšanās un stipendiju piešķiršanas kārtību, stipendiju skaitu, izmaksu un stipendiāta pārskatu atrodamas Autora stipendijas konkursa nolikumā