Padomes sēde

24. novembra sēdē AKKA/LAA padome apstiprināja grozījumus autoratlīdzības minimālajās normās (tarifos) par muzikālu darbu izmantojumu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

Būtība – atteikties no kārtības, kad lietotājam raidījumi jāskaita, un tā vietā iedibināt daudz ērtāko minimālo tarifu. Otrs – ņemot vērā, ka tarifs iedibināts vēl lata laikos, summas eiro noapaļot. Grozījumi stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Turpinās arī darbs pie publiski pieejamā muzikālo darbu kataloga pilnveides.

Visi jaunumi