Par autordarba pārveidošanu

Darbs ir neaizskarams, ja vien tā pārveidošana nav saskaņota ar autoru. Tas attiecas gan uz gadījumiem, kad literārs darbs tiek, piemēram, tulkots, adaptēts, īsināts, dramatizēts vai ekranizēts, gan kad vēlies vizuālu darbu iekļaut citos darbos, piemēram, grāmatā vai filmā, mainīt attēla mērogu, izmantot tikai fragmentu u.tml., vai jebkā pārveidot, toskait aranžēt muzikālu darbu.

Oriģināldarba autoram vienmēr ir tiesības saņemt arī daļu atlīdzības, ko lietotāji maksā par darba pārveidojuma izmantošanu.

Visi jaunumi