Mākslīgais intelekts un autortiesības

Tehnoloģijas likumiem skrien pa priekšu un tos pārbauda. Jau labu laiku publiskajā telpā virmo jautājumi par MI attiecībām ar autortiesībām, ir arī tiesu prakse.

Visam pamatā 2 jautājumi:

 

vai programmatūras radīts darbs ir atzīstams par autordarbu? Nē, jo saskaņā ar šābrīža likumiem autors ir fiziska persona;

vai MI drīkst bez atļaujas izmantot aizsargātus autordarbus kā “apmācības materiālu”? Nē, jo saskaņā ar šābrīža likumiem izmantojums bez atļaujas ir nelikumīgs un attiecībā uz MI izņēmuma nav.

Atsaucoties uz autoru biedrību aicinājumu, Starptautiskā autoru un komponistu biedrību konfederācija CISAC šonedēļ sāka apkopot ziņas par visu, kas dažādās pasaules malās MI un autortiesību sakarā notiek likumdošanas un politikas jomā.

 

AKKA/LAA ir CISAC sastāvā kopš 1996. gada un regulāri piedalās arī LR Kultūras ministrijas Autortiesību likuma darba grupas darbā.

Visi jaunumi