Padomes darbs

18. janvāra sēdē AKKA/LAA padome izskatīja un apstiprināja gan biedrības KI fonda 2023. gada faktiskos ieņēmumus un izdevumus, gan 2024. gadā plānoto fonda ieņēmumu un izdevumu tāmi.

Paliek spēkā kārtība, ka gadā īstenojami četri Autora stipendijas konkursi ar pieteikšanos februārī, maijā, augustā un novembrī. Gada nogalē – Autortiesību bezgalības balvas pasākums, un visu gadu – semināri un vieslekcijas gan autoriem, gan autoru darbu izmantotājiem.

Visi jaunumi