AT kolektīvais pārvaldījums 2022. gadā

Starptautiskā autoru un komponistu biedrību konfederācija CISAC publicējusi pārskatu par autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbu 2022. gadā. Autoriem iekasēta vēl nepieredzēti augsta atlīdzība – 12,1 miljards EUR, par 26,7% lielāka nekā iepriekšējā gadā.

Digitalizētā repertuāra jomā, arvien augot izmantojumam straumēšanas un abonēšanas sektorā, iekasētā atlīdzība augusi līdz 4,2 miljardiem EUR, t.i., divkāršojusies salīdzinājumā ar 2019. gadu, kad pasauli vēl nebija piemeklējusi COVID pandēmija. Šī atlīdzība, kas veido 35% no visa, kas iekasēts, pirmoreiz pārsniegusi ienākumus, ko autori saņem par darbu izmantošanu TV un radio.

 

Starptautiskajā autoru un komponistu biedrību konfederācijā apvienojušās 116 valstu 225 kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

 

AKKA/LAA ir CISAC biedre kopš 1996. gada.

Visi jaunumi