Par tiesvedību tarifu lietā

Naudas sods, ko Konkurences padome (KP) piemērojusi autoru biedrībai AKKA/LAA, ir saistīts ar tarifiem par muzikālo darbu izmantošanu veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās. Par šādu izmantojumu iekasētā atlīdzība lēšama ap 5,5-6% no kopējās atlīdzības, ko biedrība iekasē autoriem.

Strīdīgi bija tikai daļa tarifu - maksājumi par telpām ar platību no 85,5 līdz 140m2.

 

Lietu vairākkārt skatīja Augstākās tiesas Senāts, tostarp uzdodot jautājumus ES tiesai par tiesību normu interpretāciju - tas vien norāda, ka KP lēmumā paustie apsvērumi un secinājumi nebija acīmredzami un vispārpieņemti.

Apstrīdētie tarifi netiek piemēroti kopš 2014. gada, to vietā ir spēkā jauni, kuros ņemtas vērā KP 2013. gada lēmuma atziņas. AKKA/LAA pastāvīgi seko līdzi Latvijas un ES judikatūrai un ievēro tajā paustās atziņas.

Visi jaunumi