Ko lemj padome

23. marta sēdē AKKA/LAA padome apstiprināja biedrības 2022. gada ieņēmumus, izdevumus un gada pārskatu.

2022. gads bija AKKA/LAA 29. darba gads – ražīgākais autoru biedrības vēsturē. Kopsummā autoriem iekasēti 8 529 309 EUR – par 41% vairāk nekā plānots. Tas lielākoties tāpēc, ka pēc pandēmijas ierobežojumiem nepieredzēti pieauga publisko pasākumu skaits, tāpat tika noslēgts līgums ar Netflix, kas par autoru darbu izmantojumu internetā samaksāja par ilgāku periodu, iekasēta arī nesēja atlīdzība. Vidējais pārvaldījuma izdevumu % – 17,76.

 

Padome arī piešķīra 25 Autora stipendijas – noslēdzās jau 20. konkurss, un šogad paredzēti vēl trīs.

Visi jaunumi