Padomes darbs

12. janvāra sēdē AKKA/LAA padome apstiprināja biedrības Kultūras un izglītības fonda 2022. gada faktiskos ieņēmumus un izdevumus, tāpat arī fonda 2023. gada plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi.

Šajā gadā, tāpat kā pērn, iecerēti 4 Autora stipendijas konkursi, tiks piešķirtas un pasniegtas Autortiesību bezgalības balvas, turpināsies dalība projektā autorskola.lv un darbs pie autoriem, licenču ņēmējiem un kultūras skolu un augstskolu studentiem rīkotiem semināriem.

Visi jaunumi