Autora stipendijas konkurss

Līdz 2022.gada 1.martam (ieskaitot) individuāli Latvijas autori, kas saņem atlīdzību par savu darbu izmantojumu no AKKA/LAA, ir aicināti pieteikties šogad pirmajā, bet kopumā jau sešpadsmitajā Autora stipendijas (AS) konkursā. Vienas stipendijas apmērs jauna darba radīšanai ir 700 eiro.

Klātienes kontaktu ierobežošanas dēļ AKKA/LAA padomei adresēts datēts un parakstīts pieteikums jāiesniedz tikai elektroniskā formātā – skenēts vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (info@akka-laa.lv).

Pieteikums ir brīvā formā rakstīts iecerētā darba apraksts ne vairāk kā vienas A4 lapas apjomā, norādot arī darba mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes. Aprakstam vēlams pievienot pielikumus/saites, kur iespējams gūt plašāku priekšstatu par ieceri.

Konkursam nevar pieteikt iesāktus vai jau īstenotus darbus, un saskaņā ar nolikumu tajā nav tiesīgi piedalīties autori, kuri stipendiju jau saņēmuši iepriekš, ja kopš tās saņemšanas nav pagājis gads. Padomes lēmums būs zināms marta nogalē.

 

Ar pilnu nolikuma tekstu lūdzam iepazīties šeit!

 

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt: komunikacija@akka-laa.lv.

Visi jaunumi