We use cookies to make usage of the website easier and safer. By continuing your browsing session or by clicking OK you are consenting to our use of cookies. You can cancel your consent at any time changing the settings of the browser and deleting the saved cookies. For more information please visit cookie policy akka-laa.lv.

Cookies ok

Registration of works

Muzikālo darbu reģistrācija nepieciešama, lai būtu precīzi zināmi autoru darbu nosaukumi un visi darba autori. 

Šāda informācija ir būtiska, lai autoru darbu lietotāju atskaitēs būtu iespējams identificēt norādītos darbus un to autorus un precīzi veikt iekasētās atlīdzības sadali.

 

Autori savus darbus var reģistrēt tikai gadījumā, ja ir noslēgts līgums ar AKKA/LAA.

  

 

Darbus var reģistrēt AKKA/LAA birojā vai izmantojot elektronisko darbu reģistrācijas sistēmu.

 

Darbu reģistrācija AKKA/LAA nevar kalpot kā darba autorības apliecinājums!

 

Reģistrējot muzikālo darbu, tiek fiksēta šāda informācija:

 

  • darba nosaukums;
  • alternatīvais darba nosaukums (ja tāds ir);
  • žanrs;
  • skanēšanas ilgums;
  • to autoru vārdi un uzvārdi, kuri piedalījušies darba radīšanā,
  • izdevējs (ja tāds ir).

 

Reģistrācijas kartēs/elektroniskajā darbu reģistrācijas sistēmā autors vai autori ieraksta visas nepieciešamās ziņas par darbu, tajā skaitā arī autoratlīdzības procentuālo sadalījumu starp autoriem, ja netiek piemērota standarta procentuālā sadale, un apliecina sniegto ziņu pareizību.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanīt Autoru daļai: 67506426 vai 26116669.