Registration of works

Audiovizuāla darba reģistrācija šobrīd iespējama tikai AKKA/LAA birojā, aizpildot darba reģistrācijas kartīti.

Audiovizuālā darba reģistrācijas dati ir pamats autoratlīdzības sadalei starp autoriem.

 

Autori savus darbus var reģistrēt tikai gadījumā, ja ir noslēgts līgums ar AKKA/LAA

  

 

Darbu reģistrācija AKKA/LAA nevar kalpot kā darba autorības apliecinājums!

 

AKKA/LAA reģistrējot audiovizuālu darbu, tiek fiksēta šāda informācija:

 

 • darba nosaukums,
 • alternatīvais darba nosaukums (ja tāds ir),
 • žanrs,
 • filmas ilgums,
 • producents,
 • režisors,
 • scenārija autors,
 • dialogu autors,
 • oriģināldarba autors,
 • operators,
 • mākslinieks,
 • mūzikas autori (komponists/teksta autors).

 

Reģistrācijas kartēs autors vai autori ieraksta visas nepieciešamās ziņas par darbu, tajā skaitā arī atlīdzības procentuālo sadalījumu starp autoriem, un apliecina sniegto ziņu pareizību. Autoratlīdzības procentuālajam sadalījumam ir jāatspoguļo katra autora reālais ieguldījums audiovizuāla darba radīšanā, jo, vienreiz aizpildot kartīti, turpmāki labojumi nebūs iespējami. Ja darba autori vienojušies par īpašu autoratlīdzības procentuālo sadalījumu, nepieciešams visu autoru rakstisks apliecinājums (paraksts).

 

 

Par apliecinājumu var kalpot starp autoriem un audiovizuālā darba producentu noslēgts līgums, kurā fiksēts autoratlīdzības procentuālais sadalījums.

 

 Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanīt Autoru daļai: 67506426 vai 26116669.