Pārstāvētie autori

AKKA/LAA pārstāv vairāk nekā 5 500 Latvijas autoru un vairāk nekā četrus miljonus ārvalstu autoru.

Pārstāvēto Latvijas autoru saraksts apskatāms šeit.

Sarakstā iekļauti tikai tie autori, kas noslēguši ar AKKA/LAA pilnvarojuma līgumu par savu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldību. Autori sarindoti alfabētiskā secībā, minot vārdus un uzvārdus vai pseidonīmus, neatšifrējot uzvārdus. 

 

Lai noskaidrotu, kādu darbu izmantojumu veidos autors savas tiesības uzticējis pārvaldīt autoru biedrībai, sazinieties ar AKKA/LAA.

 

Pamatojoties uz pārstāvniecības līgumiem ar ārvalstu mantisko autortiesību kolektīvās pārvaldības organizācijām (KPO), AKKA/LAA pārstāv vairāk nekā četrus miljonus autoru visā pasaulē. KPO, kuru autorus Latvijā pārstāv AKKA/LAA, skat. šeit.

 

Ja autori dzīvo valstī, kur nav pastāvīgas mantisko autortiesību kolektīvās pārvaldības organizācijas (KPO), viņi slēdz pilnvarojuma līgumus ar citu valstu KPO.