Autora stipendija

2015.gada 21.maija sēdē biedrības AKKA/LAA padome nodibināja Autora stipendiju un apstiprināja stipendiju konkursa norises nolikumu. Autora stipendiju finansējumu nodrošina AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds (KI fonds).

 

 

Stipendiju konkurss tiek rīkots divas reizes gadā, un stipendijas ir iecerētas kā atbalsts tiem Latvijas autoriem, kas jau saņem no AKKA/LAA par savām autortiesībām iekasēto atlīdzību un ir gatavi radīt jaunus darbus.

 

Stipendiju piešķir individuālam autoram konkrēta darba īstenošanai. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – katra gada 1.marts un 1.septembris, un pieteikšanās tiek izsludināta, vismaz vienu kalendāro mēnesi pirms iesniegšanas termiņa beigām publicējot paziņojumu AKKA/LAA mājaslapā. Stipendiju skaitu ik gadu nosaka biedrības AKKA/LAA padome; vienas stipendijas apmērs – 700 EUR.

Izvērstākas ziņas par stipendiātu pieteikšanās un stipendiju piešķiršanas kārtību, stipendiju skaitu, izmaksu un stipendiāta pārskatu atrodamas Autora stipendijas konkursa nolikumā.