Autora balva

 

Autoru biedrības AKKA/LAA Autora balva ir izveidota 2014.gadā.

Autora balvas mērķis ir uzturēt Latvijas kultūras radītāju savstarpējās koleģiālās solidaritātes garu, atzīmēt autoru izcilus sasniegumus jebkurā darbu veidā un žanrā, stiprināt intelektuālā darba veicēju pašapziņu un pievērst uzmanību autoru organizācijai, kas nodrošina autoru mantisko tiesību īstenošanu Latvijā. 

 

Ar šo balvu autori cildina kolēģu pārsteidzošus un stiprus darbus, kuri radoši iedvesmojuši vai provocējuši citus autorus ar novatorismu un profesionalitāti. 

 

Autora balvu piešķir Latvijas autoram par vienu darbu, kas publiskots iepriekšējo divu gadu laikā no marta līdz februārim ieskaitot.