Autoratlīdzības iekasēšana, sadale un izmaksa

Par jebkuru vizuālu darbu, ko aizsargā autortiesības, tā autoram ir tiesības saņemt atlīdzību par darba tālāku izmantošanu  publiskā izstādē, publikācijā, reprodukcijās, pārraidēs u.c.