Lūdzam pieteikties tiesību īpašniekus

Autortiesību likums nosaka, kādos gadījumos autora mantiskās tiesības ir pārvaldāmas tikai kolektīvi. 

Tas nozīmē, ka šajos gadījumos AKKA/LAA vāc atlīdzību par autora darbu izmantošanu neatkarīgi no tā, vai autors ir vai nav noslēdzis līgumu ar AKKA/LAA.

 

Tikai kolektīvi AKKA/LAA pārvalda:

 

  • autoru darbu izmantojumu publiskajā izpildījumā, ja tas notiek izklaides vietās, kafejnīcās, veikalos, viesnīcās u.tml.;
  • darbu publisku patapinājumu (izņemot datorprogrammas, datubāzes un mākslas darbus);
  • retranslēšanu pa kabeļiem;
  • reproducēšanu personiskai lietošanai jeb tā saukto tukšā materiālā nesēja atlīdzību;
  • vizuālās mākslas darbu tālākpārdošanu.

 

Tiesību īpašnieku saraksts – lūgums pieteikties autoriem vai to mantiniekiem.

 

Šo iekasēto atlīdzību reizēm nav iespējams izmaksāt tāpēc, ka biedrībai trūkst nepieciešamās informācijas par autoru: nav apliecinājuma, ka viņš patiešām radījis izmantoto darbu, nav autora personas koda, dzīvesvietas adreses, bankas konta, mantinieku gadījumā – mantošanas apliecības.

 

Saskaņā ar Autortiesību likumu atlīdzību, ko nevar izmaksāt, dēvē par neizmaksājamo atlīdzību un pēc trim gadiem, ja tiesību īpašnieks tā arī nav atradies, pievieno kārtējai sadalei un sadala pārējiem autoriem.

 

Lūdzam sazināties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanīt Autoru daļai: 67506426 vai 26116669.