Nepilngadīgiem autoriem

AKKA/LAA slēdzot līgumu ar nepilngadīgu autoru, līgumslēdzējas puses ir AKKA/LAA un autors. 

Nepilngadīga autora vārdā līgumu paraksta viņa likumiskais aizbildnis – viens no autora vecākiem. Ja tāda nav – bāriņtiesas ieceltais aizbildnis.

 

Nepilngadīga autora aizbildnis pirms līguma slēgšanas uzrāda AKKA/LAA šādus dokumentus:

 

  • nepilngadīgā autora pasi, dzimšanas apliecību vai personas identifikācijas karti;
  • savu pasi vai personas identifikācijas karti;
  • ja nepilngadīga autora vārdā līgumu slēdz bāriņtiesas iecelts aizbildnis, tas uzrāda pasi vai personas identifikācijas karti un iesniedz bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu (kopiju).