Nepilngadīgiem autoriem

AKKA/LAA slēdzot līgumu ar nepilngadīgu autoru, līgumslēdzējas puses ir AKKA/LAA un autors. 

Nepilngadīgā autora vārdā līgumu paraksta autora likumiskais aizbildnis – viens no autora vecākiem.  Ja tāda nav – bāriņtiesas ieceltais aizbildnis.

 

Nepilngadīgs autors pirms līguma slēgšanas uzrāda AKKA/LAA šādus dokumentus:

 

  • pasi, dzimšanas apliecību vai personas identifikācijas karti;
  • likumiskā aizbildņa pasi vai personas identifikācijas karti;
  • ja nepilngadīgā autora vārdā līgumu slēdz bāriņtiesas iecelts aizbildnis, tas uzrāda pasi vai  personas identifikācijas karti un iesniedz bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu (kopiju).