Kļūsti par AKKA/LAA biedru!

AKKA/LAA pārstāv vairāk nekā 5000 Latvijas autoru, kas uzticējuši biedrībai pārvaldīt viņu darbu izmantojuma tiesības. No tiem ap 300 autoru izteikuši vēlmi līdzdarboties biedrības pārvaldē un ieguvuši AKKA/LAA biedra statusu.

Par biedriem aicināti kļūt gan autori, kas pilnvarojuši biedrību pārvaldīt savas mantiskās tiesības noteiktos darbu izmantojuma veidos, gan juridiskas personas, kas ir autoru mantisko tiesību pārņēmējas un noslēgušas līgumu ar AKKA/LAA par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.

AKKA/LAA biedram ir tiesības piedalīties organizācijas procesos, iespēja ievēlēt savu pārstāvi AKKA/LAA padomē un sekot līdzi, vai viņa kā organizācijas biedra intereses ir pilnībā ievērotas.

 

Kā kļūt par autoru kopsapulces biedru? Uzzini šeit

Visi jaunumi